Program wyborczy, czyli nasze plany i wizja działania

Duże inwestycje

– Bulwary nad rzeką Samą – zagospodarowanie linii brzegowej 

Wykorzystajmy potencjał naszego miasta. Jednym z takich niewykorzystanych elementów jest biegnąca przez nasze całe miasto rzeka. Niech powstaną przy niej – od osiedla Sportowego do ul. Zamkowej – bulwary ze ścieżką rowerową oraz miejsca do wypoczynku i rekreacji: ławki, place zabaw, zewnętrzne siłownie, wiaty, tunele i elementy zabawowe dla dzieci z żywych roślin. Jednocześnie musimy zadbać o czystość rzeki, odpowiednią retencję i nasadzenia zieleni parkowej.  

Ten projekt przywróci funkcję reprezentacyjną oraz wypoczynkową Samy. Wzmocni to rolę rzeki w strukturze przestrzennej miasta z jednoczesną ochroną wartości przyrodniczych. Szamotulskie bulwary powinny stanowić integralną przestrzeń publiczną miasta. Być jedną z najbardziej atrakcyjnych przestrzeni spacerowych.

Projekt ma na celu stworzenie unikalnej przestrzeni publicznej przywracającej ścisłą i czytelną relację miasta z Samą. Bulwar ma pełnić funkcje rekreacyjne, komunikacyjne i społeczne.

– Rodzinne Centrum Rekreacji przy rzece Samie

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu przy rzece Samie między ul. Poznańską a deptakiem z parku do ul. Nowowiejskiego. Ma to być miejsce w sercu miasta, gdzie szamotulanie będą mogli zarówno czynnie jak i biernie spędzić wolny czas. Na tym niezagospodarowanym dziś terenie powinien powstać okazały plac zabaw, pumptrack czyli tor do jazdy na rowerze, rolkach, deskorolce oraz street workout do ćwiczeń kalistenicznych i skatepark. To wszystko w połączeniu z zielenią, ławkami i wiatami oraz miejscem dla lokalnej gastronomii.  

– Modernizacja basenu na Piaszczychach z wyodrębnieniem strefy na imprezy dla młodzieży.
Najwyższy czas, aby ten relikt z dawnych czasów zyskał nowy blask. Od nowego systemu oczyszczania wody, przez niecki do pływania po infrastrukturę towarzyszącą. To piękne miejsce ma potencjał na funkcję rekreacyjną i wypoczynkową, ale także rozrywkową. Jest tam przestrzeń którą można wydzielić z dedykacją dla młodzieży m.in. na imprezy DJ-ami. (inwestycja do realizacji z wykorzystaniem środków zewnętrznych).  

– Modernizacja wieży ciśnień
W pierwszej kolejności należy wyremontować ten piękny zabytek, aby uchronić go przed degradacją. Następnie stworzyć tam atrakcję dla rodzin, także z ofertą turystyczną. Projekt nazwiemy „Wieżą Legend”, gdzie będą prowadzone  animacje dla dzieci z motywem lokalnych legend (propozycja dla gości indywidualnych, przedszkoli, szkół, turystów). W wieży powstanie kawiarenka, ściana wspinaczkowa, a obok ekologiczna ścieżka edukacyjna i plac zabaw.

– Modernizacja wieży przy PKP
To może być idealne miejsca na mały punkt gastronomiczny, informację turystyczną mającą w ofercie dzieła miejscowych rękodzielników i artystów, salę wystawową prezentującą szamotulskie perełki ze strojem i haftem szamotulskim na czele, makietę kolejki oraz makietę dawnych Szamotuł. 

– Budowa ścieżek rowerowych i wytyczanie przestrzeni dla ruchu rowerowego w centrum miasta, więcej stojaków i wiat rowerowych. 

– Budowa bezkolizyjnego przejazdu nad torami w centrum miasta (inwestycja byłaby możliwa tylko przy znacznym dofinansowaniu ze środków zewnętrznych).

– Budowa dróg i chodników z czytelnymi dla mieszkańców zasadami wyboru  i harmonogramem poszczególnych inwestycji.

Inne sprawy i inwestycje  

– Nowe place zabaw w mieście. 

– Górka przy Sportowej – zagospodarowanie na pumptrack czyli tor do ćwiczeń  na rowerze, rolkach, deskorolce.

– Budowa boiska sportowego na Zatorzu. 

– Poprawa estetyki Rynku (lepszej jakości zieleń, strefy zacienione z roślin, spójne stylistycznie i nawiązujące do okresu międzywojennego szyldy miejscowych sklepów itp.).  

– Szamotulski Targ Różnorodności w Parku Zamkowym. Dwa razy w miesiącu darmowa strefa sprzedaży dla miejscowych ogrodników, wytwórców, rękodzielników, artystów, producentów zdrowej żywności itp.  

– Przywrócenie szamotulskiego Jeziorka dla wędkarzy.

Czysto i zielono

– Większa dbałość o czystość i estetykę miasta.

 Dofinansowania do wymiany pieców.

– Więcej zieleni w mieście (365 nowych drzew rocznie) i stop dla nieprzemyślanej wycinki drzew.

– Nowe skwery z zielenią (w tym łąki kwietne), tworzenie ogrodów deszczowych na osiedlach.

– Rewitalizacja miejskich parków i poprawa obecnej zieleni.

– Zielony Fundusz, którego celem będzie umożliwienie przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym, szkołom i innym podmiotom uczestnictwa w rozwoju i utrzymaniu terenów zieleni w mieście. Wspierając finansowo Zielony Fundusz (propozycja dla firm) lub wykonując prace wolontariackie lub realizując projekty (szkoły, organizacje) będzie można pomóc zapobiegać skutkom zmian klimatycznych i przyczynić się do zwiększania różnorodności biologicznej. Ta zielona inicjatywa może dotyczyć parków i skwerów oraz pasów zieleni przy ulicach, którymi opiekuje się miasto.

– SzamOgród, to wspieranie tworzenia ogrodów społecznych lub sąsiedzkich czyli dostępnych dla wszystkich terenów zielonych, zagospodarowanych przez samych mieszkańców, zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności. Poza aspektem ekologicznym te przedsięwzięcia sprzyjają budowaniu sąsiedzkich relacji oraz tworzeniu wspólnoty mieszkańców. Projekt zakłada pomoc (finansową,  logistyczną), w stworzeniu miejsc do obcowania z przyrodą dla osób i wspólnot mających inicjatywę w kształtowaniu zieleni

– Dofinansowania na oddzielenie wody deszczowej od ścieków, systemów infiltracji wód deszczowych, zbieranie wody deszczowej.

Ochrona Doliny Samy. „Tak” dla ochrony przez ustanowienie nowych użytków ekologicznych i „nie” dla rozwoju deweloperki na obszarach cennych przyrodniczo.  

– Większa dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Rozwój i nowoczesność

– Skuteczne pozyskiwanie pieniędzy unijnych i innych środków zewnętrznych.

To najważniejsza sprawa dla naszej gminy! Nowe otwarcie na unijne pieniądze to szansa dla nas na rozwój miasta i gminy. Stworzymy w urzędzie silny zespół fachowców do pozyskiwania zewnętrznych funduszy.  

– Przygotowanie pod przemysł terenów przy przyszłej obwodnicy miasta. Na obwodnicę poczekamy jeszcze kilka lat, ale aby rozwinąć przemysł i zapewnić nowe miejsca pracy, już teraz musimy działać nad przygotowaniem terenów pod inwestycje. 

– Wspieranie budowy obwodnicy Szamotuł. Inwestycja już się rozpoczęła (obecnie jest na etapie przygotowywania projektu), inwestorem jest województwo, a nie gmina. Ale my musimy efektywnie wspierać proces inwestycyjny poprzez m.in. pomoc w pozyskaniu terenów pod budowę, uzyskania zezwoleń itp.

– Wymiana wszystkich lamp ulicznych na LED. Abyśmy nie musieli oszczędzać poprzez wyłączanie lamp, musimy zainwestować w żarówki LED, aby w ten sposób zaoszczędzić na energii.   

– Należy podjąć skuteczne działania na rzecz transformacji energetycznej gminy. To ważny czas na podjęcie takich inwestycji, które obniżą koszty bieżące gminy („Klastry Energii”, „Spółdzielnie Energetyczne”).  

– Należy powołać pełnomocnika ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Przyspieszy to poszukiwanie rozwiązań i inwestycji mających na celu udział podmiotów prywatnych w inwestycjach publicznych. Partnerstwo pomiędzy samorządem, a podmiotami komercyjnymi stwarza możliwości efektywnego i racjonalnego zarządzania środkami publicznymi.

– Obwodnica i modernizacja linii kolejowej Szamotuły – Międzychód  to czas i możliwości na utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej w celach inwestycyjnych (nowe miejsca pracy, podatki dla gminy). Gmina musi wspierać obie inwestycje i później wykorzystać je do rozwoju przemysłu i usług.

– Inkubatory przedsiębiorczości. Stworzymy miejsce gdzie młodzi zyskają pomoc w pierwszym biznesie otrzymując lokal, sprzęt, osobowość prawną, obsługę księgową, doradztwo itp.

– Program „Szamotulski biznes na start”. Samorząd musi iść partnersko ramię w ramię z miejscowym biznesem. Tylko wtedy gmina będzie rozwijać się dynamicznie i szybciej zaczną powstawać nowe miejsca pracy. W  celu wspierania rozwoju przedsiębiorczości na terenie miasta i gminy, w szczególności wspierania rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw uruchomimy program wsparcia nowo powstałych przedsiębiorstw, tworzących nowe miejsca pracy. Czynsz w gminnych lokalach obniżymy do 1 zł za metr przez pierwszy rok i 50 procentowa obniżka w drugim roku działalności. To dla nowych przedsiębiorców możliwość ograniczenia kosztów i inwestowania w rozwój firmy.

Sprawy społeczne i bezpieczeństwo

– Rozwój komunikacji miejskiej

– Włączenie całego oświetlenia ulic.

– Przyjazny i sprawny urząd. Mieszkańcy muszą poczuć, że urzędnicy są dla nich, do rozwiązywania ich problemów i wspierania ich inicjatyw i przedsięwzięć. Zbudujemy profesjonalną kadrę urzędników co w efekcie musi zakończyć się sytuacją, gdy każdy mieszkaniec będzie zadowolony ze świadczonych przez nich usług. To będzie czas na transparentne, uczciwe działanie, „nie” dla kolesiostwa i załatwiania spraw „po znajomości”.

– Mobilny urząd. Będziemy się pojawiać z urzędnikami w różnych miejscach miasta i we wsiach, gdzie będzie można zdobyć informacje, skonsultować swoje sprawy, uzyskać doradztwo, złożyć pisma itp.

– Urząd Miasta i Gminy będzie otwarty raz w tygodniu do godzin wieczornych.

– Będę prowadził szerokie konsultacje społeczne we wszystkich sprawach inwestycyjnych i społecznych.

– Będę organizował comiesięczne otwarte spotkania mieszkańców z burmistrzem, także online.

– Wprowadzimy budżet obywatelski (pół miliona rocznie w rękach mieszkańców). Waszymi głosami zdecydujecie, na co wydać gminne pieniądze.

– Wprowadzimy jedną aplikację skupiającą wszystkie ważne i praktyczne informacje dotyczące funkcjonowania miasta (komunikacja, kalendarium wszystkich wydarzeń, imprez, planowane zmiany w mieście, informacje o konsultacjach społecznych itp.).

– Program „Złota Rączka dla Seniora”. Emeryci w wieku od 65 lat będą mogą w swoich domach skorzystać z bezpłatnych usług naprawczych i technicznych, takich jak: drobne naprawy nie wymagające natychmiastowej interwencji, specjalistycznej wiedzy oraz uprawnień (np. wymiana żarówki, klamki, cieknący kran, wadliwie działająca spłuczka). Program dedykowany jest w szczególności osobom samotnym, niepełnosprawnym, chorym czy dysponującym niskim dochodem.

– Rozwój monitoringu

– „Urban lab” to instrument współpracy władz miejskich z mieszkańcami, przedsiębiorstwami oraz podmiotami naukowymi, mający na celu poprawę jakości życia mieszkańców poprzez innowacyjne rozwiązanie zidentyfikowanych problemów oraz wygenerowanie dodatkowej wartości przy wykorzystaniu zasobów miejskich.

Wieś

– Większe pieniądze na rzecz wsi (inwestycje i małe projekty). Należy stworzyć nowe plany rozwoju wsi, które pomogą w pozyskaniu środków zewnętrznych.

– Budowa dróg, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

– Regularne wyrównywanie nieutwardzonych dróg.

– Modernizacja boisk.

– Rozwój komunikacji z Szamotułami.

– Defibrylator AED ratujący życie i wdrożenie „Pierwszych Ratowników” w każdej wsi.

– Pomoc w pozyskiwaniu pieniędzy dla organizacji działających we wsiach.

– Wsparcie dla rolników w pozyskiwaniu dofinansowań.

–  Doposażanie jednostek OSP.

– Dofinansowanie melioracji.

– Rozwój Wiejskiej Sieci Centrów Seniora.

– Organizacji Dożynek we wsiach.

Gospodarka komunalna

– Rozwiązanie problemu ze smrodem w mieście (budowa z wykorzystaniem dofinansowania bezzapachowej suszarni lub kompostowni).

– Rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

– Spółka ZGK będzie inwestować w odnawialne źródła energii. Im mniejsze koszty energii, tym mniejsze koszty działalności, a więc mniejsza cena za wodę dla mieszkańców.

– Usprawnienie systemu odbioru odpadów.

 

Oświata

– Budowa sali sportowych w SP nr 1 i nr 2 w Szamotułach, modernizacja sali gimnastycznej SP nr 3

– Utrzymanie wiejskich szkół i przedszkoli.

– Termomodernizacja szkół.

– Dodatkowe godziny języka obcego w szkołach

– Większe nakłady na wyposażenie szkół i przedszkoli oraz szkolenia nauczycieli.

– Utworzenie gminnego żłobka 

– Modernizacja i wyposażenie szkół oraz przedszkoli w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny.

– Wprowadzenie badań profilaktycznych dla chętnych, w kierunku diagnozy wad postawy w szkołach i przedszkolach.

Pomoc społeczna

– Nowe mieszkania socjalne (zagospodarowanie poddaszy gminnych budynków).

– Wsparcie dla seniorów poprzez badania profilaktyczne, tworzenie miejsc wsparcia i spotkań seniorów, wdrażanie programów dla zdrowia i aktywności  seniorów.   

– Stworzenie Młodzieżowej Sieci Wolontariatu wspierającej seniorów i inne osoby w potrzebie.

– Pozyskiwanie fundusz zewnętrznych na inicjatywy wspierające osoby najuboższe 

– Projekty socjalne wzmacniające samotne matki i rodziny.  

– Rozwój Sieci Centrów Seniora

Kultura

– Budowa amfiteatru po prawej stronie rzeki Samy, przy Parku Zamkowym. 

– Stworzenie cyklu murali i ścianki do graffiti.

– Organizacja Dni Szamotuł 

– Organizacji Dożynek we wsiach.  

– Utrzymanie instytucji kultury na obecnym poziomie i stworzenie im warunków dla dalszego rozwoju 

–  Remont budynku biblioteki 

– Stworzenie produktów regionalnych na bazie naszych lokalnych „perełek” (ZF ”Szamotuły”, haft szamotulski, wybitne postaci z historii itp.).

Sport i rekreacja

– Lodowisko zimą na Rynku.

– Budowa zadaszenia nad kortami tenisowymi.

– Większa o 100 % dotacja dla klubów sportowych i czytelne kryteria przydziału.  

– Pomoc w odbudowanie dobrej marki jaką powinna być dla miasta „Sparta”  i zwolnienie z opłat za korzystanie z gminnej infrastruktury sportowej.

– Centrum Sportu – ożywienie miejsca, przywrócenie go mieszkańcom. M.in. w każdy weekend propozycje na rekreację dla całych rodzin.  

 

 

Dla osób z niepełnosprawnościami

– Darmowe parkowanie dla osób z niepełnosprawnością na wszystkich miejscach parkingowych. 

Usuwanie barier architektonicznych w obiektach podlegających gminie oraz w przestrzeni publicznej.

– Budowa placu zabaw dedykowanego osobom z niepełnosprawnościami.

– Angażowanie osób z niepełnosprawnościami w działania gminne, szczególnie w zakresie kultury.

 – Organizacja bezpłatnych szkoleń dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Dla młodych

– Staże dla młodych w urzędzie i instytucjach podległych.

– Stworzenie porozumienia między szkolnictwem, a zakładami pracy, aby stworzyć dobrą perspektywę zatrudnienia dla młodych.

– Wsparcie małymi grantami inicjatyw młodzieżowych.

– Miejsce na imprezy z DJ-ami przy basenie na Piaszczychach. 

– Program „Szamotulski biznes na start” i „Inkubatory przedsiębiorczości”.

– Inwestycje w miejsca do spędzania wolnego czasu.